MĀKONIS

KOKTEIĻBĀRS, 2015

Rīgas Zirgu pasta stacijas koka ēka Stabu ielā 42 ir viens no pirmajiem R. Šmēlinga darbiem Rīgā 19. gs. 80-os gados. Tas veidots smalki izkoptās un piesātinātās neorenesanses formās, kas kārtotas eklektisma stilam raksturīgā vienmērīgā ritmā. 20. gs. nogalē, izbūvējot veikala telpas, ēkas pirmais stāvs tika stipri izmainīts. Ritmiski kārtoto ailu vietā izveidoti lieli skatlogi. 
2015. gada nogalē telpas pielāgotas dizaina kafejnīcas vajadzībām, saglabājot iepriekšējo īrnieku radīto kultūrslāni, to atraktīvi papildinot un apspēlējot. Vēsturiskās telpas aprīkotas ar Latvijas amatnieku, dizaineru un mākslinieku funkcionāli dekoratīvajiem rokdarbiem, kas rada ērtu, neformālu omulību un radošu atmosfēru.